Konta oszczędnościowe

PKO Bank Polski Pierwsze Konto Oszczędnościowe

PKO Bank Polski

Pierwsze Konto Oszczędnościowe

Odsetki po podatku: 2.72 PLN / miesięcznie

Koszt miesięczny: 0.00 PLN

Oprocentowanie: 2.00 % / w skali roku

Szczegóły oferty
Nazwa produktu Pierwsze Konto Oszczędnościowe
Waluta PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 2.72 PLN
Oprocentowanie 2.00 % Podane oprocentowanie przedstawione jest w ujęciu rocznym.

Stopa procentowa dla dodatkowego oprocentowania z tytułu przyznania bonusu wynosi 0,50% w stosunku rocznym.

Aby otrzymać bonus należy w trakcie 3 kolejno następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (okres systematycznego oszczędzania) dokonać w każdym miesiącu wpłat na Pierwsze Konto Oszczędnościowe, w wysokości nie niższej niż 20 zł i nie wyższej niż 1 000 zł (limit bonusowy).
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR TAK Warunkiem otwarcia jest posiadanie rachunku PKO Konto Dziecka albo PKO Konto Pierwsze
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN
Autoryzacja transakcji internetowych
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 7.99 PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny (niezależnie od kanału dostępu)
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 9.99 PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny (niezależnie od kanału dostępu)
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 1
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 9.99 PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny (niezależnie od kanału dostępu)
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 1
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 7.99 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych 0
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 9.99 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 9.99 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN 0
Oferta promocyjna NIE
Dodatkowe informacje
Konto oszczędnościowe dla dzieci;
Odsetki dodatkowe – Bonus: 0,5% w przypadku systematycznych wpłat w wys. od 20 zł do 1 000 zł i braku wypłat przez 3 kolejne miesiące;
Gdy dziecko skończy 13 lat i uzyska zgodę rodzica, może zacząć samodzielnie zarządzać swoimi oszczędnościami;
Gdy dziecko skończy 18 lat, konto automatycznie zostanie przekształcone w Konto Oszczędnościowe Plus