UOKiK zmusza BZ WBK do zmniejszenia opłat za monity

20 stycznia
11:28 2015

W październiku zeszłego roku Bank Zachodni WBK przekonał się, że nie warto ryzykować i zmuszać klientów do nadmiernych, niczym nieuzasadnionych opłat za monity. UOKiK uznał, że bank pobierał opłaty, których wysokość w żaden sposób nie dało się wytłumaczyć ponoszonymi kosztami. W rezultacie BZ WBK zobowiązał się do zmniejszenia opłat.

Bank Zachodni WBK pojawił się na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale nie jest tajemnicą, że również wiele innych banków zrobiło sobie z monitów i różnego rodzaju upomnień łatwe źródło zarobku. Cóż, bankowcy szukają innych sposobów zarabiania, niż odsetki od kredytów ze względu na niskie stopy procentowe.

UOKiK prowadził postępowanie przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK już od kwietnia 2014 roku, mając głównie zastrzeżenia co do wysokości i sposobu naliczania listownych oraz telefonicznych monitów.

Bank chętnie obciążał klientów wysokimi opłatami, co bez problemu można było stwierdzić, przeglądając taryfikator opłat i prowizji. 25 zł żądano za wysłanie monitu pocztą, a 9 zł za monit telefoniczny, kolejne 25 zł to wezwanie do zapłaty, a 50 zł kosztowała windykacja terenowa, jak również przekazanie sprawy do zewnętrznej agencji windykacyjnej. W rezultacie dochodziło do tak absurdalnych sytuacji, że do kilkugroszowego długu bank doliczał kilkadziesiąt złotych.

UOKiK stwierdziło, że takie postępowanie banku narażało klientów na nieuzasadnione koszty, a zatem było niezgodne z prawem. Kwestie dotyczące pobierania opłat zostały już zresztą wcześniej wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. Wysokość takich opłat powinna wynikać z rzeczywistych kosztów, jakie ponosi bank, a nie z dowolnie wymyślonych kwot.

BZ WBK uznał zastrzeżenia UOKiK za uzasadnione i w rezultacie zmienił cennik opłat, bardziej je urealniając. Od początku listopada 2014 roku instytucja finansowa pobiera już nie więcej niż 1,75 zł za monit przesyłany listem zwykłym, przesyłka rejestrowana to już koszt w wysokości 4,20 zł, a ze zwrotnym potwierdzeniem – 6,30 zł. BZ WBK został także zobowiązany do poinformowania klientów, że oni również mają prawo żądać kosztów zwrotu za monity kierowane do banku, które dotyczą niewłaściwego wykonywania umowy.

Warto również dodać, że każdy klient, który uzna, że został przez bank pokrzywdzony, może otrzymać bezpłatną pomoc zarówno u powiatowych, jak i miejskich rzeczników konsumentów w urzędach miejskich lub w starostach powiatowych.