Bankomat połknął kartę – co robić?

11 września
11:17 2015

Jak korzystać z bankomatu, chyba nikomu nie trzeba wyjaśniać. Wkładamy do urządzenia kartę, wbijamy PIN, ustalamy kwotę wypłaty gotówkowej i czekamy na realizację transakcji. Czasem jednak pojawiają się trudności – bankomat może „połknąć kartę” i nie chcieć nam jej oddać. Co robić w takim przypadku?

Kartę płatniczą posiada najczęściej każdy właściciel konta bankowego. Tego typu narzędzie ułatwia życie poprzez płatności bezgotówkowe, a także gotówkowe wypłaty z bankomatów. Większość z nas nie wyobraża już sobie codziennego funkcjonowania bez karty, dlatego w przypadku jej zatrzymania przez bankomat chcemy ją jak najprędzej odzyskać.

Kiedy bankomat zatrzyma kartę?

Bankomat zatrzyma naszą kartę płatniczą w przypadku, gdy:

  • karta została zastrzeżona – na przykład przez bank na skutek uzasadnionego podejrzenia, że z karty korzysta ktoś inny, a nie jej właściciel,
  • karta utraciła ważność – termin ważności jest zapisany na plastiku, po tej dacie nie można dokonywać taką kartą żadnych operacji,
  • wprowadzimy kilkakrotnie błędny kod PIN – już trzecia błędna próbą wpisania PIN-u, sprawi, że karta zostanie zatrzymana w bankomacie,
  • karta nie została odebrana – po dokonaniu transakcji karta zostaje zwrócona, jeśli jednak przez w ciągu 30 sekund jej nie odbierzemy zostaje z powrotem „wciągnięta” przez bankomat,
  • bankomat uległ awarii – popsute urządzenie nie działa prawidłowo.

Jak odebrać kartę?

W przypadku, gdy bankomat zatrzyma kartę na terenie lub w pobliżu naszego banku, wtedy zgłosimy problem pracownikowi banku. W takiej sytuacji często połkniętą kartę można szybko odzyskać. Wystarczy przedstawić dowód osobisty w banku i podpisać dokument potwierdzający jej odbiór.

Natomiast w przypadku, gdy kartę zatrzyma bankomat nienależący do naszego banku, powinniśmy w pierwszej kolejności zadzwonić do naszej instytucji i zastrzec kartę, a przy tym zamówić nowe narzędzie płatnicze. Na każdym urządzeniu do wypłaty gotówki znajdziemy informacje, co robić w sytuacji, gdy bankomat nie odda nam karty. Są tam także podane numery telefonu, pod które można zadzwonić, by zgłosić problemy z urządzeniem.

Bank PKO BP przechowuje odzyskane z bankomatu karty płatnicze przez 10 dni roboczych, jeśli w tym czasie ich nie odbierzemy, zostaną one zniszczone. Większość właścicieli bankomatów nie wydaje jednak zatrzymanych w urządzeniu kart, tylko po prostu je od razu niszczy, by nie wpadły w niepowołane ręce.

Karta utracona zagranicą

W przypadku, gdy karta zostanie zatrzymana w bankomacie w innym kraju, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z naszym bankiem. Zagraniczna placówka, której zgłosimy problem, także przekaże informacje do naszego banku w kraju, jednak proces ten będzie trwał nawet kilka tygodni.