Na czym polega kredyt inwestycyjny dla przedsiębiorców?

02 marca
16:44 2015

Dla przedsiębiorcy najważniejszymi kredytami są kredyt obrotowy oraz kredyt inwestycyjny. Kredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie działalności bieżącej firmy. Na czym polega kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na realizacje zadań inwestycyjnych przedsiębiorstwa: na budowę nowych obiektów, zakup maszyn i urządzeń, modernizację nitek produkcyjnych, na nabycie udziałów innych przedsiębiorstw czy papierów wartościowych. Kredyty inwestycyjne najczęściej są długoterminowymi kredytami hipotecznymi. Mogą również być też kredytami średnioterminowymi, a w niektórych przypadkach nawet krótkoterminowymi, np. jeżeli przedsiębiorca ma pieniądze na planowaną inwestycję, potrzebuje tylko pewnej kwoty na uzupełnienie posiadanych środków.

Przedsiębiorcy starający się o kredyty inwestycyjne powinni być przygotowani na zgromadzenie wkładu własnego w granicach 20 proc. Oprocentowanie takiego kredytu zależeć będzie od wysokości wkładu, a także od negocjacji przedsiębiorcy z bankiem. Banki przyjmują różne kryteria w proponowanym oprocentowaniu kredytu inwestycyjnego, różne są także warunki udzielania oraz spłaty kredytu. Kredyt inwestycyjny może być wypłacony w całości lub w transzach, wszystko zależy od biznesplanu. Trzeba wiedzieć, że aby w ogóle starać się o taki kredyt, należy złożyć w banku, prócz innych wymaganych dokumentów, również biznesplan.

Kredyt inwestycyjny jest kredytem celowym i może być przeznaczony na realizację nowych inwestycji lub modernizację już istniejących. Może być wykorzystany na zakup wartości materialnych, a także niematerialnych, takich jak zakup koncesji, licencji, a także papierów wartościowych oraz udziałów w innych przedsiębiorstwach.

Aby starać się o kredyt inwestycyjny, firma powinna mieć pozytywną historię kredytową w BIK, zdolność kredytową, a także dostarczyć do banku wszystkie wymagane dokumenty, mieć wkład własny. Krótko mówiąc: trzeba być dla banku wiarygodnym  klientem. O kredyty inwestycyjne mogą starać się firmy od dawna funkcjonujące na rynku, a także początkujący przedsiębiorcy. Ci ostatni nie mogą jednak liczyć na zbyt wysokie kwoty; z pewnością będą to niższe kredyty niż w przypadku firm od dawna działających na rynku.