Starasz się o kredyt gotówkowy? Sprawdź, jakie dokumenty musisz dostarczyć

30 października
16:19 2014

Kredyty gotówkowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem klientów bankowych. Trzeba więc wiedzieć, jakie – prócz wniosku o kredyt – dokumenty należy dostarczyć do banku.

Oferta kredytów gotówkowych jest dość zróżnicowana, a banki, weryfikując ubiegających się o nie, stawiają różne wymagania. Każą sobie przedstawić rozmaite dokumenty, niezbędne do oceny zdolności kredytowej klienta. Zabiegający o kredyty gotówkowe mają do wyboru wiele ofert i starają się wybrać jak najkorzystniejszą dla siebie propozycję. Przy analizie ofert bankowych ubiegający się o kredyty gotówkowe powinni posłużyć się kalkulatorem kosztów oraz porównać aktualnie najlepsze i najtańsze oferty. Mogą skorzystać z rankingu kredytów gotówkowych Copmperia.pl. Należy pamiętać, że przy wyborze jak najkorzystniejszej opcji nie tylko cena i warunki są ważne. Należy dopasować kredyt do swoich oczekiwań, potrzeb i możliwości.

Najczęściej banki żądają od ubiegających się o kredyty gotówkowe przedstawienia dokumentów potwierdzających ich tożsamość oraz zaświadczeń o dochodach. To, jaki to ma być dokument, zależeć będzie od formy zatrudnienia. Najlepiej dla starającego się o kredyt gotówkowy, gdy zatrudniony jest na umowę o pracę na czas nieokreślony, bowiem ma wtedy większe szanse na kredyt (i musi dostarczyć jedynie zaświadczenie o dochodach od pracodawcy). Zaświadczenie o dochodach może być wystawione zarówno na formularzach bankowych, jak i firmowych, ważne są dane, jakich żąda bank. Niezbędna jest również adnotacja, czy firma nie znajduje się w stanie upadłości. Należy podkreślić, że kredytu z pewnością nie dostanie kobieta na urlopie macierzyńskim oraz zabiegający o kredyty gotówkowe mający dochody jedynie z alimentów czy zasiłków.

Osoby pracujący na tak zwanych umowach śmieciowych, czyli umowach-zleceniach czy o dzieło, również mają problemy z uzyskaniem kredytu. Banki bardzo różnie traktują takich klientów, ale z pewnością ich szanse na kredyt są mniejsze niż osób zatrudnionych na umowy o pracę. W takich sytuacjach banki każą sobie dostarczyć rachunki z ostatnich 6–12 miesięcy w celu wyliczenia dochodu, a także dostarczenia samych umów. Emeryci z kolei powinni dostarczyć ostatnie świadczenie emerytalne lub decyzję o ostatniej waloryzacji. Są banki, w których można złożyć wyciąg z rachunku z ostatniego miesiąca. Rencista prócz standardowych dokumentów powinien przedłożyć legitymację oraz dokument z terminem określającym czas pobierania renty.