Czy oprocentowania kredytów studenckich się różnią?

30 września
14:52 2016

Kredyt studencki to znakomita pomoc dla osób, które są na etapie nabywania wiedzy na uczelniach wyższych. Umożliwia kontynuowanie nauki bez konieczności martwienia się o pieniądze.

Kredyty studenckie powstały z myślą o tym, aby rozszerzyć dostęp do szkolnictwa wyższego również dla osób, które nie stać na to, aby z własnych środków utrzymywać się na studiach. Obecnie w programie pomocy studentom uczestniczą takie instytucje jak Pekao S.A. PKO BP, Bank Polskiej Spółdzielczości a także SGB-Bank. Student, który chciałby otrzymywać kredyt w trakcie okresu studiowania zobowiązany jest złożyć w banku oświadczenie, że jest studentem. Potrzebny jest także wniosek, pisma niezbędne do poręczenia oraz oświadczenie ile jest osób w jego rodzinie.

Według obecnie obowiązujących przepisów o kredycie studenckim, student może liczyć na pomoc finansową w wysokości 600 zł miesięcznie przez 10 miesięcy w roku. Kredyt studencki jest udzielany na okres maksymalnie 6 lat. O taki kredyt mogą ubiegać się także studenci III stopnia (studia doktoranckie). Wtedy okres kredytu wynosi 4 lata. Ta forma kredytowania została skonstruowana tak, aby spłata zaciągniętej pożyczki była jak najłatwiejsze. Po pierwsze, rozpoczyna się ona dopiero po 2 latach od ukończenia nauki na szkole wyższej. Po drugie, student nie musi spłacać odsetek od kredytu. Są one pokrywane z budżetu państwa. Wartość odsetek od kredytu zmienia się z roku na roku. Oblicza się ją jako ½ stopy redyskontowej weksli NBP. W tej chwili oprocentowanie takich kredytów to 1,38 proc. Nieważne w jakim banku weźmiemy kredyt jego oprocentowanie zawsze będzie takie same.

Taka konstrukcja produktu oznacza, że student nie musi się obawiać dużych kosztów. Po upłynięciu studiów jeśli znajdzie pracę może rozpocząć spłatę kredytu. W okresie 2 lat spłaca tylko pożyczony kapitał i nie musi przejmować się odsetkami. Jeżeli uda mu się spłacić całość kredytu (co jest mało prawdopodobne chyba, że pomoże mu w tym rodzina) to wtedy wzięcie takiej pożyczki nie będzie go nic kosztować. W sytuacji gdy spłatę kredytu rozpocznie dopiero po dwóch latach bank rozpocznie naliczanie odsetek obok kapitału. Ich wysokość zależy od aktualnej stopy redyskontowej weksli NBP.

Podsumowując, studenci nie muszą obawiać się zmiennych odsetek do kredytów studenckich. Warunki jakie im zapewniono są naprawdę preferencyjne i sprawiają, że spłata kredytu nie jest wcale tak trudnym zadaniem.